Hier vinden medewerkers van gemeenten belangrijke, informatieve documenten over het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’. De documenten zijn openbaar.

Evaluatierapport fase A1 en A2 Slim Laden, de Brabantse aanpak
Het evaluatierapport van de eerste twee fases van de pilot ‘Slim laden, de Brabantse aanpak.

Modelovereenkomst
De modelovereenkomst waarmee u met marktpartijen een private overeenkomst kunt afsluiten.

Motivatie modelovereenkomst
De motivatie voor de modelovereenkomst.

Folder ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’
In onze folder vindt u meer informatie over het proefproject.

Voorlopige planning
27 november 2015
Voor het plaatsen van de laadpalen heeft opdrachtnemer A.Hak een voorlopige planning gemaakt. De planning wordt op deze website regelmatig geactualiseerd.

Samenwerkingsovereenkomst fase A2
November 2014
Elke gemeente die deelneemt aan fase A2 van het proefproject sluit met de provincie een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de overeenkomst  is het bevorderen van elektrisch rijden in de Provincie Noord-Brabant, door het verbeteren en uitbreiden van de openbare laadinfrastructuur in Brabantse gemeenten.

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

26 mei 2014
Samenvatting: In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse gemeenten gebruik maken van het aanbod van de provincie om relatief eenvoudig publieke laadinfrastructuur te realiseren. Deze notitie informeert de gemeenten hierover. Ten opzichte van de informatie die we in maart hebben verstrekt zijn er een aantal aanvullingen op de uitgangspunten.

Uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur
10 maart 2014
Samenvatting: In deze notitie wordt de Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur beschreven. De pilot is een onderdeel van de nationale aanpak laadinfrastructuur. De provincie Noord-Brabant roept Brabantse gemeenten op om deel te nemen aan deze innovatieve pilot.

Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis
Juni 2013
Om het elektrisch vervoer te stimuleren hebben de Provincie Noord-Brabant en Enexis deze Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld die de basis vormt voor het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’, voorheen de “Pilot publieke laadinfrastructuur Brabant”. Aanvullend hierop zijn en worden afspraken gemaakt met de (B5) gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de pilot.

Ook marktpartijen zijn en worden geconsulteerd. De Brabantse pilot vervult een beeldvormende rol in de nationale discussie over de rollen en verantwoordelijkheden van de netbeheerder om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor laadinfrastructuur.