Op 27 november is de aanbesteding van fase A2 van het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ afgerond. De provincie Noord-Brabant heeft de plaatsing van 155 dubbele laadpalen gegund aan A.Hak. Het bedrijf eNovates gaat de palen produceren. De provincie Noord-Brabant, netwerkbedrijf Enexis, marktpartijen en Brabantse gemeenten werken samen aan een dekkend netwerk van openbare laadpalen voor elektrische auto’s.

Eén busje in de straat
Het proefproject omvat diverse innovaties. Nieuw is bijvoorbeeld dat de aannemer de laadpaal niet alleen plaatst, maar ook aansluit op het elektriciteitsnet. Ook kan hij de inrichting van het parkeervak verzorgen. Tot nu toe werden deze werkzaamheden door verschillende partijen uitgevoerd. In de praktijk betekent dit slechts één keer een busje van een aannemer in de straat, in plaats van twee of drie keer. Daarmee wordt de overlast voor de omgeving beperkt en kan de laadpaal een stuk sneller worden geleverd.

Innovatieve laadpaal
In het proefproject is een laadpaal ontwikkeld die vijftig procent goedkoper is dan bestaande laadpalen. Elektrische auto’s worden bovendien slim geladen, zodat lokale, schone energie goed en veilig wordt verdeeld. Ook andere innovaties moeten bijdragen aan het rendabeler maken van publieke laadpalen. Die taak ligt bij marktpartijen, die de business case voor publiek laden verder gaan ontwikkelen.

Samenwerkingsovereenkomst
De 155 dubbele laadpalen worden in het eerste kwartaal van 2015 geplaatst in Brabantse gemeenten die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met  de provincie.  70 procent van de Brabantse gemeenten doen mee. De overeenkomst voorziet in uniforme afspraken over het plaatsen en beheren van openbare laadpalen. Gemeenten, marktpartijen en de netwerkbedrijf verwachten door de samenwerking veel tijd en geld uit te kunnen sparen.