De provincie Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis werken op dit moment aan de realisatie van een uitgebreid netwerk van openbare laadpalen. Vanuit dit provinciale proefproject kunnen Brabantse gemeente een beperkt aantal laadpalen plaatsen.

U als e-rijder (eigenaar van een volledig elektrische of hybride elektrische auto) kunt via uw gemeente een verzoek indienen voor plaatsing van een publieke laadpaal binnen een loopafstand van 300 meter van uw woonadres. De laadpalen worden door de provincie Noord-Brabant alleen aan uw gemeente aangewezen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De e-rijder heeft geen mogelijkheid om te parkeren en laden op eigen terrein;
  • De aanvrager bezit of maakt gebruik van een elektrische auto;
  • Indien van toepassing voorwaarden uit het gemeentelijk beleid.

De uiteindelijke locatie van de openbare laadpaal in de buurt van uw woonadres wordt bepaald door de gemeente.

Contact gemeenten

Bent u een e-rijder en wilt u kans maken op een publieke laadpaal in uw buurt? Neem dan contact op met uw eigen gemeente. Enkele gemeenten hebben een informatiepagina op hun website geplaatst met meer informatie over het indienen van een verzoek.

Op dit moment heeft ruim de helft van alle Brabantse gemeenten besloten mee te doen aan het proefproject. Naar verwachting loopt dit aantal nog op naar circa 75 procent. Op de pagina ‘Deelnemende gemeenten’ vindt u een overzicht.