Wat houdt fase B in?
De provincie Noord-Brabant doet in fase B een aanbesteding voor 2.000 slimme laadpunten, te realiseren vanaf begin 2017. De provincie voert de aanbesteding ook voor de provincie Limburg uit. In Limburg worden 480 laadpunten gerealiseerd. De provincie voert de aanbesteding namens 65 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg uit. De aanbestedingsstukken zijn eind juli 2016 gepubliceerd op Tendernet.nl. Meer informatie over fase B leest u hier ->.

Welke rol hebben marktpartijen in dit proefproject?
In de pilot werken we stapsgewijs toe naar het volledig in de markt zetten van de exploitatie van laadpalen bij een gezonde business voor deze marktpartijen.

Vanwege de innovatieve opbouw van de laadpaal voert Netwerkbedrijf Enexis in de pilot regie op toegang tot en veiligheid van de laadpaal. Steeds met het doel om hiervan te leren en uiteindelijk tot een pakket van eisen te komen waaronder de taken veilig en goed in de markt kunnen worden gezet. Zo is in Fase A1 het plaatsen en aansluiten in een arbeidsgang van de laadpalen door Elaad.nl/EVnet uitgevoerd; dit heeft een PVE voor Fase A2 opgeleverd om dit op veilige wijze door marktpartijen te laten uitvoeren.

De operationele aansturing in de uitvoering ligt in Fase A1 bij EVnet/Elaadnl; In Fase A2 is dit in de markt gezet. De backoffice voor het dataverkeer is in zowel Fase A1 als A2 belegd bij EVnet/e-laad. Ook dit zal voor het vervolg van de pilot uitmonden in een helder eisenpakket waaronder marktpartijen deze taak kunnen overnemen. In Fase B moet dit alles leiden tot een Brabants portaal voor snelle plaatsing van laadpalen door marktpartijen.

Welke marktpartijen zijn betrokken bij Fase A1?

  • Opdracht voor productie laadpalen is gegund aan Reewoud Energietechniek: Ziut verzorgt tot december 2015 het onderhoud en beheer van de laadpalen . Voor deze samenwerking is Reewoud Energietechniek Gecontracteerd op basis van Europese aanbesteding;
  • Greenflux: verrekening van de tarieven voor laden met de serviceproviders;
  • Eneco: energieleverantie t/m 31 maart 2015 en medewerking aan Pilot ‘Free choice supplier’;
  • Alle Nederlandse serviceproviders voor laadabonnementen met e-rijders;
  • Greenflux in het bijzonder voor de Pilot ‘Free choice supplier.

Welke marktpartijen zijn betrokken bij Fase A2?

  • Opdracht voor het in één arbeidsgang plaatsen, aansluiten en desgewenst inrichten van het parkeervak van 155 innovatieve laadpalen is gegund aan A.Hak Infranet. eNovates gaat de palen produceren. Breedveld & Schroder verzorgt het onderhoud van de palen voor twee jaar. Voor deze samenwerking is A.Hak gecontracteerd op basis van Europese aanbesteding;
  • Greenflux: verrekening van de tarieven voor laden met de serviceproviders;
  • Alle Nederlandse serviceproviders voor laadabonnementen met e-rijders;
  • Greenflux in het bijzonder voor de pilot ‘Free choice Supplier’;
  • Aanbesteding energieleverantie loopt nog.