Wat houdt fase B in?
In fase B gaan de Provincie Noord-Brabant en Enexis 1.000 publieke laadpalen realiseren in Brabant. Het gaat om slimme laadpalen die zijn voorbereid op het gebruik van duurzame energie uit zon en wind. Begin 2016 zijn we met de voorbereiding van fase B gestart. De eerste laadpalen van dit project ziet u begin 2017 verschijnen. Daarnaast gaan we een samenwerking met Limburg aan. Zij plaatsen 240 laadpalen in Limburgse gemeenten.

Wat kan ik doen in fase B?
U kunt twee dingen doen in fase B:

 • Meedoen met Fase B
  Als u meedoet met fase B vraagt de provincie Noord-Brabant voor u en alle andere deelnemende gemeente een Green Deal bijdrage aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • Private overeenkomst opstellen
  Wilt u als gemeente eerder dan begin 2017 laadpalen laten plaatsen? Sluit een modelovereenkomst af met een marktpartij. Een werkgroep van gemeenten heeft hiervoor een model private overeenkomst opgesteld. U maakt met deze overeenkomst afspraken met één of meerdere marktpartijen. De voorwaarden in de modelovereenkomst zijn in lijn met de Brabantse aanpak. Ook komen ze overeen met wat de markt kan bieden. Het resultaat: aanvragen van e-rijders honoreert u eerder. E-rijders tevreden, u tevreden.

  Meer weten?

  Wilt u meer informatie hebben over deze private overeenkomsten of zit u met acute vragen? Neem contact op met Harm-Jan Idema en Jeroen van Gestel (laadpalen@brabant.nl). Zij ondersteunen gemeenten bij het toepassen van deze private overeenkomst.

  Welke rol hebben gemeenten in het proefproject?
  Elke Brabantse gemeente kan meedoen met het proefproject. 70% is aangehaakt voor Fase A2. De gemeente is verantwoordelijk voor het inventariseren van de behoefte aan laadpalen en het bepalen van de locaties. De gemeente onderhoudt hiervoor het contact met de e-rijders. Voor afspraken over het plaatsen en de exploitatie van de laadpalen sluit de provincie met de gemeente een samenwerkingsovereenkomst.

  Waarom heeft de gemeente een rol bij de publieke laadinfrastructuur?
  E-rijders die niet op eigen terrein kunnen parkeren zijn voor het laden aangewezen op laadpalen in de openbare ruimte. De gemeente bepaalt als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte of en waar zij laadpalen toestaat. Een gemeente heeft dus altijd een rol bij het laden van elektrische auto’s in de openbare ruimte.

  Ongeveer twee derde van de huishoudens in Nederland beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein. Het aantal elektrische auto’s groeit hard. Hierdoor krijgt vrijwel elke gemeente te maken met verzoeken van e-rijders voor een laadpunt in de openbare ruimte. Uit recent onderzoek blijkt dat er meer elektrische auto’s rijden in gemeenten waar laadpalen in de openbare ruimte (mogen) worden geplaatst.

  Voor hoeveel laadpalen komt een gemeente in aanmerking?
  In Fase A1 zijn 100 laadpalen beschikbaar gesteld die evenredig zijn verdeeld over de B5-gemeenten. In Fase A2 zijn 155 laadpalen beschikbaar gesteld die we op basis van het aantal inwoners over de Brabantse regio’s verdelen. Alle laadpalen vanuit Fase A1 en A2 zijn geplaatst of toegezegd op basis van aanvragen van e-rijders. In onderstaande kaart is het aantal goedgekeurde aanvragen in de betreffende gemeente weergegeven. Klik op de afbeelding om hem in een groter formaat te openen.

  Kaartje-aantal-deelnemende-gemeenten

  Wat zijn de kosten voor de gemeente?
  Netwerkbedrijf Enexis en de provincie Noord-Brabant investeren in de uitrol van publieke laadinfrastructuur in Brabant. In Fase A2 vragen we van de gemeente een bijdrage van € 500,- per laadpaal. Deze bijdrage is bedoeld voor het plaatsen en exploiteren van de laadpaal. Daarnaast betaalt de gemeente de kosten voor het te nemen verkeersbesluit, het inrichten van het parkeervak en het plaatsen van een bord en de aanrijdbeveiliging. Voor afwijkende situaties kan de provincie in overleg extra kosten in rekening brengen voor het plaatsen van de laadpaal. De e-rijder betaalt alleen de kosten om te laden. (linkje naar FAQ-e-rijders, kosten)

  Wanneer worden de laadpalen geplaatst?
  Het proefproject kent verschillende fasen. In Fase A1 zijn 100 laadpalen in 2014 geplaatst in de B5-gemeenten. Voor Fase A2 worden 155 laadpalen in het eerste kwartaal van 2015 geplaatst. De detailplanning delen wij tijdig met de gemeenten die meedoen aan het proefproject en wordt binnenkort geplaatst op deze website.

  Wat te doen met aanvragen van inwoners of bedrijven om op eigen kosten laadpalen te plaatsen?
  In sommige gevallen bieden bedrijven of e-rijders aan om op eigen kosten een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen, al dan niet als verlengde huisaansluiting. Als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte bepaalt de gemeente of dit wel of niet kan. Het toestaan van deze initiatieven is dus afhankelijk van de voorkeur van de gemeente. Voor meer informatie verwijzen we naar het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Website: www.nklnederland.nl.

  Welke andere mogelijkheden zijn er om laadpalen te plaatsen in de gemeente?
  Naast deelname aan Fase A1 en A2 van het Brabantse proefproject zijn er ook andere mogelijkheden om laadpalen te realiseren. Diverse gemeenten worden momenteel benaderd door (markt) partijen (o.a. Allego, EVbox en Ecotap) met voorstellen om laadpalen te plaatsen in de publieke ruimte . Dit kan via verschillende modellen:

  • Het plaatsen van laadpalen via een vergunningenmodel (ook wel open marktmodel genoemd). Hierbij ontvangt een laadpalenexploitant een vergunning voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte. De gemeente dient in dit model elke aanbieder de kans te geven een vergunning aan te vragen; zij kan wel eisen stellen waaraan de aanvrager moet voldoen.
  • Het aanbesteden van een concessie voor de exploitatie van laadpalen of de inkoop van laaddienstverlening. In dit model gunt de gemeente een laadpalenexploitant het recht om laadpalen te plaatsen en te exploiteren in de openbare ruimte.
  • Het plaatsen van laadpalen door bedrijven of particulieren in de gemeente via de zogenaamde verlengde huisaansluiting.

  Zie ook “hoe ziet de planning voor Fase b eruit”. Meer informatie over de verschillende modellen komt onder andere beschikbaar via het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL). Website: www.nklnederland.nl.

  Is het mogelijk om vanuit dit proefproject laadpalen in de semi-openbare ruimte te plaatsen?
  Aanvragen vanuit de semi-openbare ruimte kunnen we helaas niet honoreren. Onder de semi-openbare ruimte verstaan we (vanuit dit proefproject) locaties in privaat eigendom, die wel publiek toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn bedrijventerreinen of parkeerplaatsen bij horecagelegenheden. Vanuit dit proefproject plaatsen we alleen laadpalen in de openbare ruimte.

  Wat zijn goede voorbeelden van laadpalenbeleid?
  Veel Brabantse gemeenten hebben een beleid voor elektrisch vervoer en publieke laadinfrastructuur. Een voorbeeld daarvan is het beleid van de gemeente Waalwijk. Het beleid is online beschikbaar via de gemeente Waalwijk.

  Waarom is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie nodig?
  De overeenkomst is nodig omdat de provincie laadpalen plaatst op een locatie die in eigendom en beheer is bij de gemeente. In de overeenkomst worden verschillende zaken geregeld, zoals de voorwaarden waaronder een laadpaal wordt geplaatst en de verantwoordelijkheden rondom het plaatsen en exploiteren van de laadpaal.

  Waarom is een verkeersbesluit nodig?
  Met een verkeersbesluit bestemt de gemeente de parkeerplekken met laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente geeft dit duidelijk weer door een bord te plaatsen bij het parkeervak. Zo wordt ervoor gezorgd dat de schaarse openbare laadpunten optimaal bereikbaar zijn voor e-rijders. Ook krijgt de e-rijder zo zekerheid of het laadpunt vrij is. Via verschillende apps en websites kan een e-rijder zien of een laadpunt vrij is om te laden. Daar is echter niet zichtbaar of er bij de laadpaal een andere, niet-elektrische auto, staat geparkeerd.

  Moet de gemeente handhaven op het gebruik van parkeerplekken met laadpaal?
  Het is zeer wenselijk dat de gemeente handhaaft op het gebruik van de parkeerplekken bij de laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Dit zorgt er voor dat er geen andere, niet elektrische auto’s geparkeerd staan op een plek met laadpaal, zodat e-rijders altijd terecht kunnen. Een gemeente kan bijvoorbeeld handhavend optreden met feitcode R397E: ‘geparkeerd op een parkeergelegenheid met een ander doel dan op de aangewezen wijze’.

  Een laadpaal moet tijdelijk worden verplaatst voor bijvoorbeeld een reconstructie. Wat moet de gemeente doen?
  Hiervoor zoekt de provincie in overleg met de gemeente een oplossing op maat. De gemeente kan contact opnemen met de provincie Noord-Brabant.

  Kan ik monitoringsgegevens ontvangen?
  De provincie publiceert elk kwartaal de monitoringsgegevens van de laadpalen op deze website. De gemeente kan voor de laadpalen in haar gemeente contact opnemen met de provincie Noord-Brabant.

  Zijn er nog extra laadpalen beschikbaar voor mijn gemeente?
  Alle laadpalen vanuit Fase A1 en A2 zijn geplaatst of toegezegd op basis van aanvragen van e-rijders. De beschikbaarheid van nieuwe laadpalen in Fase B publiceren we op deze website en in de maandelijkse e-mail update.

  Kan ik ondersteuning krijgen in de communicatie over de pilot?
  Er is een folder ontwikkeld om e-rijders en andere geïnteresseerden te informeren over het proefproject. De tekst maakt duidelijk hoe we in Brabant samen werken aan de ontwikkeling van elektrisch rijden; in klare taal en met een aantrekkelijke vormgeving. De folders kunt u naar eigen inzicht gebruiken en/of verder verspreiden. Ook is er een fotoserie beschikbaar die kan worden gebruikt bij uitingen over de pilot. U kunt ze aanvragen via Carola van Ooyen: cvooyen@brabant.nl.

  Wat zijn de technische specificaties van de provinciale laadpalen?
  Er worden in het proefproject laadpalen met één en met twee stopcontacten geplaatst. De laadpaal met één stopcontact kan 11kW vermogen leveren. De laadtijd is afhankelijk van de grootte van de accu in combinatie met het laadvermogen. Twee voorbeelden:

  • Opel Ampera
   Accu 16 kWh
   Laadvermogen 3,7 kW (1 Fase)
   Laadtijd Ca. 4,32 uur (16kWh/3,7kW)
  • Tesla Model S
   Accu 85 kWh
   Laadvermogen 11 kW (3 Fasen)
   Laadtijd Ca. 7,73 uur (85kWh/11kW)

  De ‘dubbele’ laadpaal kan per stopcontact tussen de 8,63kW en 11kW leveren. Omdat ‘Smart Charging’ wordt toegepast wordt het vermogen verdeeld over beide stopcontacten. In de meeste gevallen zal 11kW beschikbaar zijn. In het uitzonderlijke geval dat twee auto’s met dit maximale vermogen van 11kW tegelijk willen laden, wordt het beschikbare vermogen gelijk verdeeld en kan elke auto met 8,63kW laden. De laadtijd voor beide auto’s wordt ca. 20 % langer.