De Brabantse aanpak stelt betrokken partijen in staat om vanuit hun eigen rol en expertise de ontwikkeling van elektrisch rijden verder te versnellen. Het project kent drie fases waarin zowel de samenwerkende partijen (provincie Noord-Brabant en Enexis), als andere partijen (gemeenten, e-rijders en marktpartijen) betrokken zijn. Het project bevindt zich in fase B.

 

Grafiek Fases

Fase B

Aanbesteding
De provincie Noord-Brabant doet in fase B een aanbesteding voor 2.000 slimme laadpunten, te realiseren vanaf begin 2017. De provincie voert de aanbesteding ook voor de provincie Limburg uit. In Limburg worden 480 laadpunten gerealiseerd. De provincie voert de aanbesteding namens 65 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg uit. De aanbestedingsstukken zijn eind juli 2016 gepubliceerd op Tendernet.nl.

Nieuwste generatie
Deze nieuwste generatie aan laadpunten bouwt voort op succesvolle experimenten met een vrije keuze van energieleverancier. De nieuwe laadpunten zijn allemaal geschikt voor het laden van lokaal opgewekte duurzame energie. Dat betekent dat een automobilist zijn auto onderweg in Brabant kan opladen met energie van zijn eigen zonnepanelen. De provincie eist verder bij de aanbesteding dat de data en software openbaar zijn en dat de winnende marktpartij dienstverlening door andere bedrijven op zijn laadpunten toestaat. Zo zal de markt nieuwe service en dienstverlening blijven ontwikkelen. Het eigendom, de realisatie en de exploitatie van de laadpunten komen geheel bij de marktpartij te liggen.

Naar 100.000 elektrische voertuigen
De aanbesteding is een onderdeel van het stapsgewijs uitbreiden van de infrastructuur voor elektrisch rijden in Noord-Brabant. In 2020 moeten er in de provincie 12.000 publieke of semipublieke laadpunten zijn om een groei naar 100.000 elektrische voertuigen mogelijk te maken. Medio 2016 zijn er in de provincie ongeveer 18.500 elektrische voertuigen.

Inschrijven op de aanbesteding
We realiseren deze laadpunten via een Europese openbare aanbesteding. De aanbesteding bestaat uit het plaatsen en gedurende een periode van maximaal 10 jaar volledig exploiteren van slimme en innovatieve laadinfrastructuur in 65 gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Met een maximum van 2.000 laadpunten in Noord-Brabant en 480 laadpunten in Limburg.

Met de aanbesteding wordt één aanbieder geselecteerd. De aanbieder ondersteunt de deelnemende gemeenten bij de toenemende vraag naar openbare laadinfrastructuur en werkt samen met de concessieverlener aan het realiseren van innovaties en dienstverlening. Alle werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de openbare laadinfrastructuur. De aanbestedingsstukken zijn eind juli 2016 gepubliceerd.

Let op: De inschrijvingstermijn sluit op 18 oktober 2016.

Green Deal bijdrage
Het ministerie van Economische Zaken heeft een Green Deal bijdrage van € 900,- per laadpaal toegekend aan de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van 1.240 laadpalen met 2 laadpunten per laadpaal; in totaal 2.480 laadpunten. De provincie heeft deze bijdrage aangevraagd namens alle deelnemende gemeenten. De Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer heeft als voorwaarde dat decentrale overheden eveneens een bedrag van € 900,- per laadpaal investeren en private partijen een bedrag van € 500,- per laadpaal.

Meer weten?
Contact over de aanbesteding verloopt via aanbestedingen@brabant.nl, contactpesoon is Niels Hoppenbrouwers. Gemeenten kunnen met vragen en voor informatie terecht bij Jeroen Veger, jveger@brabant.nl.

Fase A1

Netwerkbedrijf Enexis en het nationale kennisplatform van netwerkbedrijven ElaadNL hebben kennis en middelen ingebracht bij de eerste fase van het project. Uniek aan de eerste honderd laadpalen uit deze fase is de vereenvoudiging van het technisch ontwerp. Dankzij een aangepaste netbeheerdersaansluiting en bemetering zijn deze laadpalen kostenefficiënt in aanleg en gebruik. De palen zijn uitgevoerd met één laadpunt.

Begin 2014 zijn deze laadpalen geplaatst in de vijf grootste Brabantse gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg), ook wel de B5 genoemd. Deze gemeenten staan de innovatieve laadpalen toe op gemeentegrond en behandelen deze als eigendom van de provincie. Tevens verwerken de gemeenten de aanvragen van e-rijders om een laadpaal te plaatsen in de buurt van hun woning.

Fase A2

In het kader van innovatie (kostenreductie, slim laden en keuze van de leverancier aan de paal) vervult Enexis ook in fase A2 een grote rol door het inbrengen van kennis en middelen. Het Brabantse MKB wordt in deze fase bij het innovatie- en plaatsingsproces betrokken. Het resultaat van fase A1 en A2 is een set bewezen, functionele en minimale eisen voor slimme laadpunten en een set van efficiënte en uniforme werkafspraken voor één arbeidsgang. Dat betekent dat de partij die de aanbesteding wint zowel de laadpaal plaatst als aansluit op het elektriciteitsnet. Tot nu toe werden deze werkzaamheden door verschillende partijen uitgevoerd. In de praktijk betekent dit slechts één keer een busje van een aannemer in de straat, in plaats van twee of drie keer. Daarmee wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

Hoe wordt de markt betrokken? In fase A2 organiseert de provincie Noord-Brabant een aanbesteding voor het leveren en installeren van laadpalen. De aanbestedingsprocedure loopt in de zomerperiode van 2014 door. Dat is nodig om zo snel mogelijk tot plaatsing van de laadpalen te komen. Meer informatie over de aanbesteding leest u hier.

Fase C

Het is 2020: u heeft u een elektrische auto, opgeladen met lokale, duurzame energie waarvoor u gebruikmaakt van slimme technologie en diensten. En u ziet meer elektrische auto’s op de Brabantse wegen: maar liefst 100.000 in totaal. Dat is onze ambitie voor 2020 en daar maken wij werk van in fase C. Zo stomen we Brabant klaar voor de volgende stap: een toekomst waarin zij in 2050 energieneutraal is.

Samen werken aan een duurzame toekomst
We geven toe, de ambities zijn ambitieus. Maar wij geloven erin, want Brabant energieneutraal maken doen we met elkaar. We experimenteren samen in living labs om tot antwoorden te komen. Antwoorden op één vraag: hoe we met behulp van state-of-the-art toepassingen op informatie- en communicatie technologisch gebied, personen en goederen kunnen vervoeren. En dat op zo’n manier dat dit sneller, veiliger, comfortabeler, efficiënter en duurzamer gebeurt. Hieronder leest u meer over de eerste stappen op het pad van fase C.

De roadmap wijst de weg
Eneco, Enexis en Brabant pakken de handschoen op om een roadmap voor 2020 op te stellen. Hierin staan concrete businesscases en projecten waarmee we kunnen experimenten in living labs. Zo kunnen we onze ambities op een versnelde manier bereiken. In 2020 gaan we voor:
– 10.000-12.000 publieke oplaadpunten;
– Slimme laaddiensten op deze oplaadpunten;
– Nieuwe businessmodellen op het snijvlak van lokale duurzame energie, elektrisch rijden en slim laden.

Concreet maken met projecten
Meer en meer partijen haken aan op het plan en een serie rondetafelgesprekken volgt. Er ontstaan ideeën voor projecten als carsharing, laden op zon en wind en intensieve samenwerkingsverbanden met energiecoöperaties.

Meedoen?
Geïnspireerd geraakt door de ideeën? En deelt u de ambitie van een duurzame toekomst voor Brabant? Dan dagen en nodigen we u uit. Denk met ons mee, spreek uw ambities uit en presenteer uw visie hoe we Brabant energieneutraal krijgen. Laat het ons weten. Neem contact op via laadpalen@brabant.nl