Elektrisch rijden voor u als e-rijder, gemeente of marktpartij zo betaalbaar, makkelijk en efficiënt mogelijk laten verlopen. Met dat doel voor ogen zijn Brabant en Enexis sinds 2013 volop bezig met innoveren in fase A1 en A2. Dat innoveren gebeurt door verschillende pilots uit te voeren.

Kostenreductie laadpaal
In het proefproject is een laadpaal ontwikkeld die vijftig procent goedkoper is dan bestaande laadpalen.

Slim laden
Elektrische auto’s worden in de pilot slim geladen, zodat lokale, schone energie goed en veilig wordt verdeeld. Het proefproject draagt bij aan de ontwikkeling van zogenoemde ‘smart grids’. Als er een piek komt in de productie van duurzame energie – bijvoorbeeld als het hard waait en de windmolens hard draaien – dalen de prijzen voor stroom. Juist dat is het moment om je auto elektrisch op te laden. De energiebedrijven werken eraan dit in de toekomst mogelijk te maken.

Publieke laadinfrastructuur: van aanvraag tot realisatie bij 1 aannemer
Eén aannemer die het plaatsen van de laadpaal en de aansluiting op het elektriciteitsnet uitvoert. En als de deelnemende gemeente dat wil, regelt dezelfde aannemer ook de aanleg van het parkeervak. Daarmee experimenteren de provincie Noord-Brabant en Enexis in de projectpilot ‘Eén arbeidsgang’ fase A2.

Het was al mogelijk in fase A1 van dit pilotproject: de aannemer van de netbeheerder die zowel het plaatsen als aansluiten van de laadpaal uitvoert. In fase A2 gaan we een stapje verder. We bieden deze werkzaamheden samen met de aanleg van het parkeervak op de markt aan als 1 pakket.

Programma van eisen als basis
De basis voor de aanbesteding vormt het programma van eisen. Hierin staat de voorgeschreven werkmethode voor de aannemer. U vindt er bijvoorbeeld de eisen van de netbeheerder over het veilig aansluiten van de laadpaal door gekwalificeerde monteurs. Ook het tijdsbestek waarbinnen alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd kun u in dit document terugvinden. Tot en met de inrichting van het parkeervak, als de gemeente dat wil.

De voordelen van één aannemer op een rij
De pilot laat zien dat het werken met één arbeidsgang veel voordelen oplevert. Niet alleen voor de deelnemende gemeente, maar ook voor de aannemer, netbeheerder, laadpaalexploitant en omwonenden:
• De netbeheerder en de laadpaalexploitant hebben één vast aanspreekpunt.
• Er is één planning voor zowel het plaatsen als het aansluiten van de laadpaal.
• Voor zowel het plaatsen als aansluiten geldt dezelfde vergunning, KLIC-melding en hetzelfde bodemrapport.
• De aannemer voorkomt fouten en vertraging in de overdracht en coördinatie van werkzaamheden. Bovendien bespaart het hem kosten en capaciteit.
• Mede door te werken met één arbeidsgang, ontstaat een kortere doorlooptijd. We tellen de doorlooptijd vanaf het moment dat het verkeersbesluit onherroepelijk is. 40% van de laadpalen uit fase A2 staan er dan binnen 5 weken, aangesloten en opgeleverd. De gemiddelde doorlooptijd in fase A2 komt uit op 7 weken. Een duidelijk korter tijdsbestek dan het landelijk gemiddelde van 6 tot 10 weken.
• Omwonenden merken minder van de werkzaamheden, met een keer een busje in de straat.

De uitdagingen voor aannemer, netbeheerder en laadpaalexploitant

De grootste uitdagingen bij deze manier van werken, zijn er voor de aannemer, netbeheerder en laadpaalexploitant. Zo vraagt het van hen net een andere manier van werken:
• De aannemer heeft nu 2 opdrachtgevers: de netbeheerder en de laadpaalexploitant.
• De netbeheerder sluit een contract af met een andere aannemer dan zijn huisaannemer. Dat contract brengt de netbeheerder handmatig onder bij de andere aannemer.De laadpaalexploitant en netbeheerder zetten meer in op controles, ICT-interfaces met de aannemer en kwaliteitsbewaking.

Deelnemende partijen positief over pilot
De deelnemende partijen zijn positief over het aanbieden van 1 aannemer voor alle werkzaamheden. Het grootste voordeel is wat hun betreft de duidelijkheid die deze werkwijze geeft in verantwoordelijkheid en logistiek.

E-rijders kiezen zelf hun energieleverancier met pilot ‘Free Choice Supplier’
Zelf uw energieleverancier kiezen voor het opladen van uw elektrische auto. Omdat u bijvoorbeeld duurzame energie of een goedkoper energietarief wil. Deelnemers aan de projectpilot ‘Free Choice Supplier’ krijgen de mogelijkheid.

Het heeft zo zijn voordelen dat de keuze voor een energieleverancier voor u gemaakt wordt, bij het opladen van uw elektrische auto. U kunt uw tijd wel aan andere dingen besteden. Maar wat als blijkt dat u dan duurder uit bent? Of dat u de energie van uw eigen zonnepanelen wil gebruiken? In 2015 starten de provincie Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis met het pilotprojet ‘Free Choice Supplier’. E-rijders die deelnemen aan deze pilot kunnen via de serviceprovider hun eigen energieleverancier kiezen, die duurzame lokaal opgewekte energie levert. Zo zetten we internationaal de eerste stap. De eerste stap naar het gebruik van lokaal opgewekte zonne- en windenergie om auto’s mee op te laden.

Zelf energie en laadpaal kiezen
Netbeheerders Eneco en Enexis zien erop toe dat deelnemers hun auto kunnen opladen met de energie en bij de laadpaal van hun keuze. Daarvoor passen de netbeheerders hun systemen zodanig aan dat zij met verschillende energieleveranciers op één aansluiting kunnen werken. En met succes. De tests laten zien dat de technische aanpassingen werken. Het enige dat de deelnemers hoeven te doen, is een energieleverancier kiezen.

Belangrijkste voordelen voor deelnemers
Een groot pluspunt voor 75% van de deelnemers van een vrije leverancierskeuze zijn de lagere/dynamische energietarieven waaruit ze kunnen kiezen. Gevolgd door 69% die de energieaanbiedingen een belangrijk voordeel vindt. Zo’n 63% vindt het belangrijk dat ze kunnen kiezen voor een leverancier met duurzame energie. 38% van de deelnemers ziet het gebruiken van zelf opgewekte energie als belangrijk voordeel.

‘s Nachts laden voor een goedkoop tarief: het voordeel van ‘Uitgesteld laden’
E-rijders die ’s nachts hun auto opladen als de stroom relatief goedkoop is. Met de garantie dat ze de volgende dag in een opgeladen auto weg kunnen rijden. En voor noodgevallen een app gebruiken die zorgt dat hun auto direct wordt opgeladen. Dat is wat Brabant en Enexis met de proefpilot ‘Uitgestelde laden’ aan deelnemende e-rijders aanbiedt.

Uitgesteld laden zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet in de piekmomenten vroeg in de avond minder zwaar wordt belast. En daar is netbeheerder Enexis blij mee. En omdat energie ’s nachts relatief goedkoper is, betalen deelnemers aan het project een lagere energieprijs. Het resultaat: een opgeladen auto aan het begin van de volgende dag. En willen deelnemers dat de auto direct start met laden, dan kunnen ze gebruikmaken van een hiervoor speciaal ontwikkelde app.

Een succesvolle pilot
De pilot start in 2015 met 30 deelnemers en is een groot succes. Het aantal laadsessies in de late avond en nacht loopt van 4% naar 65%. Dat percentage kan zelfs hoger liggen, omdat er aan het begin van de pilot technische problemen waren. De helft van de deelnemers ervaart geen enkele beperking in de mobiliteit. Ook omdat de mogelijkheid bestaat om via de app toch te kiezen voor direct laden. Iets wat een kwart van de deelnemers daadwerkelijk doet. Deelnemers zien vooral een voordeel in de lagere laadprijs: een korting van €0,02 per kWh. Milieuredenen spelen voor de deelnemers een minder belangrijke rol.