Vanaf 1 november kunnen gemeenten nieuwe locaties aandragen voor laadpalen. Zij kunnen hiervoor aanvragen (van bewoners of bedrijven) indienen door gebruik te maken van het onderstaande formulier. In dit formulier vinden gemeenten een toelichting op de benodigde informatie.

  • Formulier aandragen locatie

We verzoeken u deze toelichting eerst nauwkeurig te lezen. Na afronding van de aanbesteding en contractering van de concessiehouder verlopen de aanvragen verder via de concessiehouder. Naar verwachting zal dat op 5 januari 2017 zijn.

Procedure
De procedure voor het aandragen van laadlocaties verloopt als volgt:

  • Vanaf 1 november is het voor gemeenten mogelijk om aanvragen en/of locaties voor laadpalen aan te dragen door gebruik te maken van het bijgevoegde formulier.
  • Aangedragen aanvragen en locaties worden op volgorde van binnenkomst behandeld, voor het geval het maximaal aantal beschikbare laadpalen wordt bereikt. Aanvragen gebonden aan directe gebruikers (EV-rijders) gaan voor laadpalen voor de ‘basis op orde’ en ‘strategische locaties’
  • De concessiehouder zal elke aangedragen aanvraag en locatie beoordelen en toetsen op de voorwaarden en in overleg met de gemeente tot een definitief voorstel komen.

Indienen formulier
Voor het indienen van het formulier, meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Veger via jveger@brabant.nl.