De provincie Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis werken met het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ aan de realisatie van een uitgebreid netwerk van publieke laadpalen.  Marktpartijen worden in het proefproject uitgedaagd een bijdrage te leveren aan de versnelling van elektrisch rijden.

Plaatsen laadpalen

Naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure zijn begin 2014 100 innovatieve laadpalen geplaatst in de B5-gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg). Daarmee was fase A1 van het proefproject een feit.

Op 6 juni 2014 heeft de provincie Noord-Brabant een tender gepubliceerd voor de plaatsing van 155 laadpalen (met dubbele aansluiting) in heel Brabant. De inschrijving is gesloten op 23 juli jongstleden. De gunning vindt naar verwachting in november 2014 plaats. Voorafgaand aan deze aanbesteding (februari/maart 2014) is een marktconsultatie uitgevoerd.

Een eis van deze aanbesteding is één arbeidsgang voor het plaatsen van de laadpalen. Dat betekent dat de partij die de aanbesteding wint zowel de laadpaal plaatst als aansluit op het elektriciteitsnet. Tot nu toe werden deze werkzaamheden door verschillende partijen uitgevoerd. In de praktijk betekent dit slechts één keer een busje van een aannemer in de straat, in plaats van twee of drie keer. Daarmee wordt de overlast voor de omgeving beperkt.

Meer informatie over de tender vindt u hier.

Brabantse aanpak

De volgende fase van het proefproject is erop gericht tot één uniforme Brabantse aanpak (hetzelfde beleid van gemeenten en provincie) te komen en samen met marktpartijen de markt voor publieke laadinfrastructuur te ontwikkelen.  Het gemeenschappelijke doel zijn eisen en kaders waarbinnen marktpartijen laadpalen in de Brabantse gemeenten (rendabel) kunnen plaatsen. In deze fase worden nog eens zo’n 300 laadpalen geplaatst in Brabant.

Meer informatie over de fases van het proefproject vindt u hier.

Meer informatie

Wilt u als marktpartij een bijdrage leveren aan het proefproject of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda de Klein (LdKlein@brabant.nl).