In het proefproject ‘Slim Laden, de Brabantse aanpak’ ontwikkelen de provincie Noord-Brabant en netwerkbedrijf Enexis innovatieve, betaalbare en slimme laadpalen. Dat doen we samen met gemeenten, kennisinstellingen en marktpartijen. Onze ambitie? In 2020 100.000 elektrische auto’s op de Brabantse wegen die gebruik maken van lokale duurzame energie en slimme technologie en diensten .

Het aanschaffen, plaatsen en beheren van laadpalen kost veel geld en is een complex proces. Veel partijen beginnen er daarom niet aan. Maar wat als we het samen oppakken?

Dan bent u in Brabant op de juiste plek. De provincie telt veel experts op het gebied van de (hightech)auto-industrie en er zijn er slimme (ICT-) netwerken aanwezig. Zo ontwikkelen we met elkaar betaalbare en slimme laadpalen, waarbij we inzetten op elektriciteit van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind.

Wat kunnen we met elkaar bereiken?

  • In fases publieke laadpalen beschikbaar stellen aan e-rijders in Brabant zonder eigen terrein.
  • Doorgroeien naar 10.000-12.000 laadpunten in 2020.
  • De prijs van een publieke laadpaal halveren.
  • De exploitatiekosten verlagen door verlaging van belastingen en wettelijke tarieven.
  • Slim laden mogelijk maken.
  • Het werkproces versnellen (van aanvraag tot plaatsing).
  • Publiek laden mogelijk maken met lokaal opgewekte duurzame energie.
  • De markt uitdagen en faciliteren om naar rendabele business cases te groeien op het snijvlak van lokale duurzame energie, elektrisch rijden en slim laden.
  • Bijdragen aan en uitbouwen van de koploperspositie van Brabant op het gebied van elektrisch rijden en slimme netten.

De resultaten tot nu toe

Er komen steeds meer laadpalen
In 2014 starten we met fase A1 en realiseren 100 laadpalen. In 2015 met fase A2 komen daar nog eens 155 bij. In fase B gaan we door met een verdere uitrol van 1000 nieuwe laadpalen in 2017-2019. Als tussentijdse oplossing werken we in 2016 samen met gemeenten een private modelovereenkomst uit, waarmee we ook publieke laadpalen realiseren.

We ontwikkelen een slimme laadpaal
Netwerkbedrijf Enexis ontwikkelt in fase A1 van het project samen met ElaadNL (het nationale kennisplatform van netwerkbedrijven) en marktpartijen een laadpaal. Een laadpaal die vijftig procent goedkoper is dan de tot dan toe gangbare. Elektrische auto’s worden er bovendien slim geladen, zodat lokale, schone energie goed en veilig wordt verdeeld.

E-rijders vragen een laadpaal in de buurt aan

E-rijders die geen mogelijkheden hebben voor een laadpaal op eigen terrein, kunnen bij de gemeente een laadpaal in de buurt aanvragen. We plaatsen de aangevraagde laadpaal maximaal 300 meter van het woonadres van de e-rijder. Elke e-rijder met een laadpas kan gebruiken van de laadpaal.

We versnellen het proces van aanvraag tot plaatsing

Het proces van aanvraag tot plaatsing van de laadpaal vraagt enkele maanden voorbereidingstijd. Gemeenten werken in dit proefproject efficiënt samen met aannemers, exploitanten en de Brabantse netwerkbedrijven om laadpalen sneller te kunnen plaatsen. De geleerde lessen van het project delen we op nationaal en Europees niveau.

We experimenteren met vrije leverancierskeuze
We doen proeven met vrije leverancierskeuze. Deze proeven vormen de basis om het laden met lokale duurzame energie verder uit te bouwen. In fase B zijn alle laadpalen voorbereid op het laden met zon en wind.

We werken samen met marktpartijen en dagen hen uit
In de aanbestedingen voor fase A1 en A2 dagen we marktpartijen uit om bij te dragen aan een meer rendabele businesscase. In fase B zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met private partijen voor kostenreductie en de ontwikkeling van nieuwe diensten.

We presenteren onze aanpak in binnen- en buitenland
Brabant presenteert de aanpak en resultaten van het project in binnen- en buitenland. De provincie gelooft in de kracht van open innovatie, zodat we de concurrentiepositie van Brabantse en Nederlandse bedrijven behouden en versterken.

Waar willen we met elkaar naartoe?

Het is 2020: u heeft een elektrische auto, opgeladen met lokale, duurzame energie waarvoor u gebruikmaakt van slimme technologie en diensten. En u ziet meer elektrische auto’s op de Brabantse wegen: maar liefst 100.000 in totaal. Dat is onze ambitie voor 2020. Zo kunnen we Brabant klaarstomen voor de volgende stap: een toekomst waarin zij in 2050 energieneutraal is. Meer weten? Op de webpagina Fases vertellen we uitgebreider over fase C.

Het proefproject bestaat uit drie fases.

Folder

In onze folder vindt u meer informatie over het proefproject. Download de folder hier.