Eneco
Primaire rol: De Nederlandse energieleverancier Eneco streeft sinds 2007 naar een energieneutrale energievoorziening. Zo zet zij in Brabant in op de productie van zonne- en windenergie. Ze wil een grote rol gaan spelen bij de transitie naar elektrische rijden.
Taken: Eneco stelt in samenwerking met de provincie en andere partners een Roadmap op. Hierin staan concrete projecten met betrekking tot de groei naar 15.000 laadpunten in 2020 en projecten gericht op innovatieve laaddiensten. Ook de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen op het snijvlak van lokale duurzame energie, elektrisch rijden en slim laden vindt u in de Roadmap terug. Eneco is de trekker in dit proces.

Provincie Noord- Brabant
Primaire rol: Opdrachtgever / aanbestedende dienst en eigenaar/ exploitant van de laadobjecten Fase A1 en A2. Strategisch samenwerkingspartner van Netwerkbedrijf Enexis in de pilot.
Taken: Overall projectleider van de pilot.

E-rijder
Primaire rol: Automobilist in het bezit van een elektrische auto en een laadpas die op een oplaadlocatie zijn of haar elektrische auto wil opladen.

ElaadNL / EVnetNL
Primaire rol: ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van laadinfrastructuur. EVnetNL beheert vanuit de netwerkbedrijven de publieke laadpunten van ElaadNL, zodat deze ook de komende jaren probleemloos gebruikt kunnen worden.
Taken: Beide organisaties worden door Enexis ingeschakeld voor ondersteuning in de (voorbereiding van de) aanbesteding, mede verantwoordelijk voor de aanbestedingsstukken, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Proof of Concept en eventuele andere testen, verantwoordelijk voor operationele aansturing in de plaatsing/aansluiting en operationele aansturing t.b.v. beheer en onderhoud, stelt backoffice beschikbaar voor de laadobjecten A1 en A2. In Fase A1 verantwoordelijk voor plaatsen en aansluiten laadpalen.

Netwerkbedrijf Enexis
Primaire rol: Netbeheerder en strategisch samenwerkingspartner van provincie Noord-Brabant in de pilot.
Taken: Verleent toestemming om te werken aan het elektriciteitsnet, stelt daarbij technische criteria en veiligheidseisen, medeverantwoordelijk voor aanbesteding en aanbestedingsstukken. Netwerkbedrijf Enexis speelt in de pilot een belangrijke rol bij de innovatie en kostenreductie van de laadpaal en van processen en heeft als netbeheerder wettelijke verantwoordelijkheden. Netwerkbedrijf Enexis is medefinancier voor de innovatieve aspecten van de pilot en levert inhoudelijke, technische en procesmatige kennis. In Stichting E-laad opgedane kennis en expertise wordt door Netwerkbedrijf Enexis ingebracht om de kwaliteit van laadinfrastructuur en operatie te waarborgen. Netwerkbedrijf Enexis spant zich in om te zorgen dat de regionale laadinfrastructuur, kennis en processen aansluiten op nationale en internationale ontwikkelingen en samenwerkingen.

Noord-Brabantse gemeenten
Primaire rol: Deelnemer aan de pilot.
Taken: Maken gebruik van het aanbod van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van laadpunten in de openbare ruimte en tekenen hiervoor een private overeenkomst met de provincie. Gemeenten brengen de behoefte aan publieke laadinfra van e-rijders in kaart en selecteren potentiƫle locaties. Gemeenten nemen verkeersbesluiten en zijn verantwoordelijk voor inrichting parkeervak, bebording en aanrijdbeveiliging indien zij geen gebruik maken van het aanbod uit de aanbesteding.

Infra-provider
Primaire rol: Levering van diensten
Taken: Verrekening van de tarieven met serviceproviders.

Energieleverancier
Primaire rol: Levering van elektriciteit
Taken: Levering van groene elektriciteit aan de provinciale laadpalen, voor zover geen gebruik gemaakt wordt van Free choice supplier.

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Primaire rol: Nederlandse organisatie voor mobiliteit.
Taken: Draagt in opdracht van Netwerkbedrijf Enexis / ElaadNL zorg voor de eerstelijns storingsdienst.

Marktpartijen
Zie pagina marktpartijen.