In fase A1 en A2 zijn in Brabantse gemeenten publieke laadpalen gerealiseerd via twee aanbestedingen. In de volgende fase (B) wordt gekozen voor een opdrachtmodel, waarbij de exploitatieverantwoordelijkheid en eigendom bij één of meerdere marktpartijen ligt. Dit is het resultaat van een inventarisatie van de uitgangspunten voor fase B door provincie en Enexis en een nadere verkenning onder enkele Brabantse gemeenten en marktpartijen.

Het voorbereiden en inrichten van een opdracht vraagt een zorgvuldig proces en kost de nodige tijd. Het is de verwachting dat de eerste laadpalen vanuit deze opdracht in het tweede kwartaal van 2016 gerealiseerd kunnen worden in de Brabantse gemeenten. Dit betekent dat er vanuit de Brabantse aanpak in de periode tussen nu en tweede kwartaal 2016 geen laadpalen gerealiseerd kunnen worden, terwijl gemeenten en e-rijders aangeven dat er wel behoefte is aan nieuwe publieke laadpalen.

Om deze periode te overbruggen en een antwoord te kunnen geven op de behoefte aan laadpalen, kunnen gemeenten een private overeenkomst afsluiten met een marktpartij, die onder bepaalde voorwaarden laadpalen wil plaatsen. Een werkgroep van gemeenten heeft hiervoor een model private overeenkomst opgesteld. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om met dit contract afspraken te maken met een of meerdere marktpartijen. De voorwaarden in de modelovereenkomst zijn in lijn met de Brabantse aanpak en zijn ook gespiegeld aan hetgeen de markt kan bieden. Hierdoor is het voor zowel gemeenten als marktpartijen een goed bruikbaar contract geworden. Door gebruik te maken van het modelcontract ontstaat zoveel mogelijk uniformiteit. Dit zal naar verwachting de uitrol en de snelheid ten goede komen.

Vragen en ondersteuning

In de tweede helft van 2015 zullen Harm-Jan Idema (hidema@brabant.nl) en Jeroen van Gestel  (jvgestel@brabant.nl) gemeenten die daar behoefte aan hebben, ondersteunen bij het toepassen van deze private overeenkomst. Wilt u eerder informatie hebben, of zit u met acute vragen? Neem dan contact met ons op.