Elke gemeente die extra aanvragen heeft voor laadpunten kan deze indienen bij Harm-Jan Idema (hidema@brabant.nl). De aanvragen plaatsen we op een wachtlijst. Hier is door een aantal gemeenten gebruik van gemaakt. Door veranderingen in de aanvragen bij diverse gemeenten hebben we een deel van de wachtlijst herverdeeld. De wachtlijst biedt helaas geen garantie op het toekennen van het laadpunt. Alleen als andere locaties uitvallen wordt de wachtlijst op volgorde van ontvangst afgewerkt.