De afgelopen maanden hebben provincie Noord-Brabant en Enexis fase B van Slim Laden, de Brabantse aanpak voorbereid. Een korte update.

54 gemeenten doen mee aan aanbesteding
Inmiddels willen 35 Brabantse en 19 Limburgse gemeenten meedoen aan de aanbesteding die we voor fase B organiseren. Een heel mooi resultaat.

Aanvraag Green Deal bijdrage positief beoordeeld
En er is meer mooi nieuws. De Green Deal bijdrage die de provincie Noord-Brabant namens de deelnemende gemeenten bij RVO heeft aangevraagd is positief beoordeeld. Dat betekent dat deelnemende gemeenten in fase B een rijksbijdrage ontvangen voor de publieke laadpalen die zij in hun gemeente laten plaatsen. De aanvraag geldt voor 1240 publieke laadpalen in totaal (1000 in Brabant en 240 in Limburg).

Aanbesteding langs Gedeputeerde Staten
Medio juli nemen de Gedeputeerde Staten een besluit over de aanbesteding van fase B. Daarna maakt de provincie Noord-Brabant de aanbestedingsstukken definitief en publiceert de stukken eind juli.

Meedoen
Mocht u toch nog mee willen doen met de aanbesteding, maar is het niet gelukt om voor 1 juni de besluitvorming daarover rond te krijgen? Neem dan contact op met Jeroen Veger, 06-55240379, JVeger@brabant.nl