’s-Hertogenbosch, 1 juni – Eigenaren van elektrische auto’s zijn bereid om hun auto buiten piekmomenten op te laden, als ze hiervoor een vrije keuze van energieleverancier krijgen om een gunstig tarief af te spreken. Dit is een van de conclusies uit het evaluatierapport ‘Slim laden, de Brabantse aanpak’ dat de provincie Noord-Brabant en Enexis vandaag presenteren tijdens het Energy Festival.

Nu het gebruik van elektrische auto’s in Brabant snel toeneemt, is het van groot belang om gebruikers, ook wel e-rijders genoemd, te verleiden om hun auto’s niet op te laden tijdens het piekmoment van 16.00 tot 19.00 uur. Zo kan het bestaande netwerk optimaal gebruikt worden zonder extra investeringen. Hiermee blijft het elektriciteitsnetwerk betrouwbaar en betaalbaar. De proef heeft in de tweede helft van 2015 plaatsgevonden in samenwerking met ElaadNL, Greenflux, The New Motion en dertig e-rijders. Van alle laadsessies van de deelnemers is 66% verplaatst naar middernacht, wanneer er weinig stroomvraag is en de wind nog wel gewoon waait.

100.000 elektrische auto’s
Het project van de provincie en Enexis past binnen de ambitie om in vier jaar naar 100.000 elektrische auto’s in Brabant te groeien. Momenteel zijn dat er 18.500. Naast het ontwikkelen van slimme, betaalbare laadpalen omvat het project ook een versneld werkproces voor het plaatsen van laadpalen en proeven met slim laden. Zo hadden deelnemende e-rijders een vrije keuze voor een energieleverancier aan de publieke laadpaal. Dat is nu nog uniek in Nederland. Om vrije keuze van energieleverancier mogelijk te maken is achter de schermen Logische Allocatie ingericht. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik van de e-rijder virtueel gekoppeld aan de energieleverancier van zijn/haar keuze. Hierdoor maken we de weg vrij om in de toekomst eigen opgewekte energie te gebruiken via het openbare laadpunt. De provincie en Enexis werken hierin samen met kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, andere kennisinstellingen, gemeenten en marktpartijen.

Energy Festival
Tijdens het Energy Festival staat het provinciehuis op 1 juni van 9.30 tot 16.00 uur in het teken van inspiratie en samenwerken voor een energieneutrale maatschappij. Aan de hand van lezingen, workshops, debatten, films, excursies en rondetafelgesprekken dompelen 350 festivaldeelnemers zich onder in de wereld van de energietransitie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de uitkomsten van het evaluatierapport? Bekijk de website van ElaadNL of download het rapport ‘Slim laden, de Brabantse aanpak’.