2 slimme laadpalen in de wijk Salderes in Best laden vanaf vandaag elektrische auto’s met lokaal opgewekte energie. De slimme laadpalen passen hun capaciteit aan op het lokale gebruik van het elektriciteitsnet.

Ook ontvangen de laadpalen hun energie van zonnepanelen in de buurt, indien nodig aangevuld met andere duurzame energie uit Nederland. De laadpalen zijn tot stand gekomen door een samenwerking van Enexis Groep, Nuon, Powerpeers, de gemeente Best en de provincie Noord-Brabant.

Elektrisch rijder Joop Baltussen, die in Salderes woont, heeft vandaag als eerste zijn auto geladen met een van de slimme laadpalen. Hij deed dit in aanwezigheid van gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Peet van de Loo en Henk Visser, directeur Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Slimme laadpalen

De provincie en Enexis stimuleren het gebruik van elektrische auto’s omdat die zorgen voor minder uitstoot van broeikasgassen. Het laden van die elektrische auto’s levert echter een zwaardere belasting op voor het energienetwerk. De slimme laadpalen in Best laden sneller op momenten met minder energievraag en langzamer op piekmomenten. Hiermee ontlasten ze het elektriciteitsnetwerk en dragen bij aan een stabieler netwerk. Daarnaast leveren de laadpalen vooral lokaal opgewekte stroom via Powerpeers, een deelplatform voor duurzame energie. Deze energie is direct te gebruiken en het ontlast het elektriciteitsnet waardoor extra investeringen in het net worden vermeden. Ook is er geen sprake van energieverlies tijdens het transport, omdat de energie wordt gebruikt op de plaats waar deze is opgewekt.

Pilot

De slimme laadpalen worden geëxploiteerd door Nuon en maken deel uit van een pilot van de provincie Noord-Brabant en Enpuls, onderdeel van de Enexis Groep. De resultaten geven inzicht voor het op grote schaal inzetten van slimme laadpalen. In deze pilot lopen ook projecten in Waalwijk, Oss en Breda om lokale opwek van energie af te stemmen met het laden van elektrische auto’s. In de volgende fase van deze pilot volgt de mogelijkheid voor gebruikers om via een website in contact te staan met de laadpaal en invloed te kunnen uitoefenen, zodat er toch normaal geladen kan worden in geval van een capaciteitsbeperking wanneer dit nodig is.

Vragen? Neem contact op met Etienne Budde (APPM): Budde@APPM.nl