De afgelopen jaren hebben de provincie, Enexis en Enpuls met de pilot Slim Laden in Brabant succesvol geƫxperimenteerd met verschillende vormen van slim laden. De partijen vinden dat de tijd nu rijp is voor een rechtstreekse koppeling tussen lokaal opgewekte zon/wind en de publiek toegankelijke laadpaal. Daarom zijn ze gestart met het ontwikkelen en voorbereiden van twee showcases.

Met deze showcases willen de drie partijen laten zien dat rijden op zon en wind mogelijk is, en onderzoeken wat nodig is om dit op grote schaal toe te passen. Voor de zomer is gestart met het vormgeven en opzetten van de showcases.

Het gaat om twee typen showcases op vier locaties. Een locatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de publieke laadpalen geplaatst door Nuon-Heijmans. Bij de andere drie locaties gaat het om publieke laadpalen die zijn aangesloten achter een gebruiker met een grootverbruikersaansluiting (GV) met daarop een pv-zonnecentrale.

Naast de gevonden locaties zijn ook de consortia inmiddels grotendeels gevormd. De provincie, Enexis en Enpuls streven ernaar de showcases eind dit jaar klaar te hebben voor gebruik.

Meer weten over de showcases? Bekijk onderstaande uitvoeringsplannen:

Uitvoeringsplan showcase GV achter de meter Waalwijk 07092017
Uitvoeringsplan showcase GV achter de meter NAC stadion Breda 07092017
Uitvoeringsplan showcase GV achter de meter FitneZZPlaza Oss 07092017
Uitvoeringsplan showcase voordeel pakken Best 07092017